Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 
Stichting Cai Hong  -  Jing Lian School  -  Gezondheid

Multiculturele samenwerking  -  Qi Gong en Tai Chi cursussen  -  Gezondheid en welzijnsinformatie

 

 

 

Stichting Cai Hong (= Regenboog) is een vrijwilligersorganisatie met als doel het bevorderen van multiculturele contacten binnen de Chinese gemeenschap in Brabant in de meest brede zin van het woord. Zij probeert dit ondermeer door het uitbrengen van een krantje gericht op de Chinese en Nederlandse gemeenschap waarin zij aandacht hebben voor aan de ene kant de Chinese cultuur en literatuur en aan de andere kant voor Nederlandse en Europese cultuur. De Jing Lian Tai Chi School, lezingen en activiteiten rondom gezondheid vanuit de TCM (traditionale Chinese geneeskunde) en algemene activiteiten gericht op de Chinese en Nederlandse bevolking van een streek zoals het Chinees Nieuwjaarsfeest of het Maanfeest.

Krantje

Een steeds weer terugkerend aspect van de Chinese cultuur is de holistische aandacht voor gezondheid middels artikelen over aspecten uit de TCM (traditionele Chinese geneeskunde). De laatste edities van het krantje is er ook heel veel aandacht voor Chinese auteurs gevestigd buiten China. Deze aandacht is helaas voor de nederlandstaligen voornamelijk in het Chinees. Dit is mede uit de overweging het krantje in pagina's beperkt te houden daar het nog altijd ook op papier verschijnt maar ook het feit dat deze artikelen in het Chinees worden aangeleverd en het vertalen ervan te veel tijd zou vergen voor de kleine redactie van het krantje.

De artikelen van uit Nederlandse inbreng zijn de laatste tijd erg teruggelopen en beperken zich veelal tot verslagen van activiteiten van de stichting. De redectie hoopt dat meer mensen iets willen schrijven en delen met anderen. Dit kan iets zijn over een aspect van de Nederlandse of zelfs regionale cultuur maar ook een gedicht, een kort verhaal of een beschouwing. Aan een binding met aspecten van cultuur wordt de voorkeur gegeven maar is, zeker bij een gedicht, niet noodzakelijk. Mocht je een tekst hebben geschreven die gaat over gezondheid, gebruiken of anderzins en die met ons delen dan is die welkom zelfs al gaat ie niet over Nederlandse of Brabantse cultuur. De redactie behoudt zich wel het recht voor het verhaal eventueel in te korten of op te splitsen naar meerdere edities zonder de inhoud te schaden waar het gaat om de papieren versie die ook als PDF gepubliceerd wordt op deze website.

Jing Lian Tai Chi School

Naast het krantje, waar u overigens in de bovenbalk een link naar toe vind, is Cai Hong ook actief betrokken bij de Jing lian Tai Chi School en bij de organisatie van lezingen en activiteiten met betrekking tot gezondheid vanuit een holistische kijk op de mens. De traditionele Chinese geneeskunde net als de traditionele Europese natuurgeneeswijzen waaronder homeopathie of de Ayurvedische geneeskunde uit India gaan voor een grootdeel uit van de mens als een geheel. Modern gezegd: de mens is energie en ziekte is een verstoring van die energie, om deze verstoring ongedaan te maken moet je de gehele energie opnieuw balanceren. De westerse wetenschappelijke geneeskunde kijkt naar de verstoring en verhelpt deze zonder naar het hele plaatje te kijken waardoor het verhelpen van de ene verstoring kan leiden tot andere verstoringen of dat de te behandelen verstoring niet de oorsprong is van de deze. Er gaan steeds vaker geluiden op uit de randgebieden van deze westerse geneeskunde dat de arts meer oog moet hebben voor de algehele persoon en diens situatie maar of dit er toe leidt dat de westerse geneeskunde de mens als geheel gaat bekijken om een ziekte te behandelen? Voorlopig zijn de fabrikanten van geneesmiddelen enkel bezich de geneesmiddelen steeds specifieker te maken voor de kwaal. Wat aan de ene kant goed is maar tegelijk meer en meer afleid van de mens zelf.

Tai Chi is voor veel mensen een variant op Yoga: het oogt vloeiender en wat complexer maar geeft rust en je werkt aan je gezondheid. Tai Chi en Yoga zijn in die zin zeker te vergelijken, sterker nog hebben zo genomen dezelfde uitwerking maar de basis is een van de grote verschillen. De Tai Chi komt voort uit de Chinese vechtkunsten die gebaseerd zijn op de imitatie van de dieren in de natuur waar Yoga wel dierlijke vormen kent maar juist de rust of uitrustkomende fase overgenomen heeft. Voor beide zijn de volgende zaken wel van groots belang: verbondenheid met de aarde, een rustige diepe dus grondende ademhaling, beweging aangepast aan deze ademhaling en de helende kracht van het lichaam. Meer informatie over de Ling Lian Tai Chi School vindt u via de link in het menu boven in of [hier].

Contact

Stichting Cai Hong , Jing Lian Tai Chi School

Chi Verhoeven Praktijk voor TCM

Hogeweg 2 (Industrieterrein)

5411 LP Zeeland (NBr)

tel: 0486-451558   fax: 0486-452793

email:

Cai Hong / Jing Lian : chlianzi@hotmail.com

TCM Praktijk : chi@tcm-ccmc.nl